Skip to main content

Produkter

Smarta produkter gör livet lite enklare

Alfapac är en av Sveriges största producenter inom plastemballage och vi är experter på smartare plastfilmer för krävande industriapplikationer. Kombinationen av kunskap, erfarenhet och ständig utveckling säkerställer att vi kan möta de allt högre kraven på produktegenskaper, volymer, kvalitet och ett hållbart förhållningssätt.

Industriellt emballage

Industriellt emballage

Vi erbjuder allt från pallhuvar och säckar till certifierade speciallösningar för kemiska substanser. Gemensamt för alla våra emballageprodukter är att de skapar de bästa förutsättningarna för hantering, transport och förvaring.

Alfapac utgör ofta en del av emballagekedjan och vi är därför vana att utveckla den totala lösningen tillsammans med både kunder och andra leverantörer.

Teknisk funktionsfilm

Teknisk funktionsfilm

Alfapac utvecklar avancerade flerskiktsfilmer för krävande applikationer. Med vår långa erfarenhet, flexibla maskinpark och breda råvaruflora har vi möjlighet att kombinera olika egenskaper för att nå bästa möjliga resultat. Vår co-extrudering producerar folie i upp till sju skikt.

De material vi idag använder är bland annat polyeten, polypropen, polyamid, polyuretan, EVA, EMA, EBA och olika bioplaster. Vi arbetar även med en stor variation av additiver, till exempel färger, antistat, friktionshöjande/sänkande och UV-skydd.