Skip to main content

Nya lokaler!

I Januari 2016 färdigställdes 2 nya produktionshallar på totalt ca 1 600 m2. Tillsammans med den samtidigt avslutade investeringen i nya kallager på ca 2 500 m2, inklusive vår nya invändiga zon för lastning och lossning av gods, är vi nu rustade för en expansion under de kommande åren. Genom dessa nya ytor förbättras det interna logistikflödet avsevärt, samtidigt som det ger möjlighet för fortsatt expansion med plats för mer produktionsutrustning.