Skip to main content

Semesterstängt v 28-31

Alfapac stänger fabriken för sommaren under veckorna 28-31. Utlastning av gods sker även under hela v 28, men endast av produkter som har färdigställts senast v 27. För att säkerställa att vi hinner tillverka just dina produkter ber vi er ta kontakt med någon av våra säljare i god tid innan du behöver din leverans. Under sommarperioden maj – juli ökar ledtiderna rent generellt, och är längre än normalt. Därför är det viktigt att få information om ditt behov i god tid. Placera gärna din beställning långt i förväg. Då har vi alltid möjlighet att flytta på den i vår planering till ett senare datum om du vill. Däremot är det mycket svårare att hitta ledig maskintid för en beställning som kommer sent.

Du hittar kontaktinformation till våra säljare under ”Kontakt”.

 

Nya lokaler!

I Januari 2016 färdigställdes 2 nya produktionshallar på totalt ca 1 600 m2. Tillsammans med den samtidigt avslutade investeringen i nya kallager på ca 2 500 m2, inklusive vår nya invändiga zon för lastning och lossning av gods, är vi nu rustade för en expansion under de kommande åren. Genom dessa nya ytor förbättras det interna logistikflödet avsevärt, samtidigt som det ger möjlighet för fortsatt expansion med plats för mer produktionsutrustning.