Skip to main content

Contact

Send an email,
call - or drop by

Questions and thoughts – or craving for a cup of coffee and some plastic talk? Let us know, we are happy to talk more about us and our products.

Här hittar du oss

Huvudkontoret i Åsbro

Production, warehouse

Ymergatan 5
692 35 Kumla

Head office, production, warehouse

Maskinvägen 2
694 60 Åsbro

Tryckning, lager

Sågverksvägen 1
660 11 Billingsfors

Vi på Alfapac

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som har daglig kontakt med kunder, leverantörer och andra partners. Om du söker du någon annan här hos oss, kan du alltid ringa 0582-884 00.

Morgan Hägerås

Morgan Hägerås

Säljare / Sales

Telefon

0582-88432
Eric Sjöberg

Eric Sjöberg

Säljare / Sales

Telefon

Jennie Bratt

Jennie Bratt

Innesäljare / Inhouse Sales

Telefon

0582-88407
Petra Gustafsson

Petra Gustafsson

Orderregistrering, Kundsupport / Customer Orders & Support

Telefon

0582-88417
Anna Bernström

Anna Bernström

Personalfrågor, HR / Personnel & HR

Telefon

0582-88482
Cicki Lundell

Cicki Lundell

Receptionist, ekonomiadministration / Reception & Finance administration

Telefon

0582-88400
Emanuel Bernström

Emanuel Bernström

Produktionsplanering, inköp / Prodution planning & purchasing

Telefon

0582-88423
Mats Olson

Mats Olson

VD /CEO

Telefon

0582-88404
Emil Johansson

Emil Johansson

Produktionschef / Production Manager

Telefon

0582-88431
Håkan Jimstad

Håkan Jimstad

Marknads- och utvecklingschef / Marketing & Development Manager

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Inköpschef / Purchase Manager

Telefon

0582-88428
Marcus Kindevåg

Marcus Kindevåg

Ekonomichef / Financial Manager

Telefon

0582-88403
Helena Mårtensson

Helena Mårtensson

Kvalitetstekniker, labb-ansvarig / Quality Technician & laboratory responsible

Telefon

0582-88420
Susanna Sundström

Susanna Sundström

Kvalitets- och miljöchef / Quality & Environmental Manager

Telefon

0582-88400